Quan Artur Mas va llegir Tolkien

Quan la indignació semblava que no pogués ser més...
Quan el que esperàvem tot serrant les dents eren noves retallades...
Quan ens preparàvem per les de veritat, les que el govern va deixar per després del 22m...
Quan ens preparàvem per confrontar les retallades immorals amb qui diu que no hi ha diners mentre renuncia a quantiosos ingressos suprimint impostos...
Quan tots estàvem repensant la democràcia a les places i les acampades...
Quan ens indignàvem amb les càrregues policials i denunciàvem la falta d'identificació...
Quan una gran part de la societat catalana s'estructurava contra el gir neoliberal, privatitzador que poc a poc va desmantellant l'estat del benestar...
...quan tot això passava, Artur Mas llegia Tolkien.

Mentre deixava fer al conseller Boi Ruiz amb la sanitat i Mas Colell -més partidaris de Tim Burton-, ell llegia i s'inspirava en la famosa novel·la de El senyor dels anells.

I lluny de captar el missatge ecologista dels ents (i tornar a crear la conselleria de medi ambient) o d'aprendre de l'avarícia del gòllum (i rectificar la pujada de sous als alts càrrecs), ell s'inspirava en un dels primers poemes de la mitologia de la terra mitja i l'anell únic. I en les tenebres dels despatxos de la Generalitat més privatitzadora i liberal de tots els temps, Artur Mas planificava l'aplicació de l'anell únic en la política catalana: la llei òmnibus.


Una llei per a governar-les a totes
I desafiant la legalitat presenta una llei de les lleis, una llei que les governa a totes. Més de 600 articles que canvien més de 80 lleis de manera que el control i anàlisi d'aquesta llei és pràcticament impossible ja que entitats, periodistes, partits polítics han d'anar a buscar els articles citats per a veure el text original que modifiquen i entendre quina és la reforma. I aprenent, potser també, del senyor dels anells no donarà tant temps per a que Frodo pugui acabar la seva missió; tramita la llei amb urgència i dóna només una setmana per a fer desentramar i descobrir què és el que amaga aquesta llei poti-poti quan el temps d'exposició pública hauria de ser entre 15 i 20 dies.

La idea és molt i molt bona, tant bona com malèvola.

De quina altra manera es pot evitar el debat públic? Mentre tothom estem intentant desxifrar i argumentar públicament perquè els pressupostos són injustos perquè retallen despesa mentre renuncien a ingressos per impostos a grans fortunes, solapar la exposició pública de les que seran les dues lleis més importants d'aquest mandat d'Artur Mas: la d'acompanyament als pressupostos i la òmnibus. Si t'ho menges de cop fa menys mal i sobretot et queixes menys.

La veritat és que no tenim prou capacitat d'indignació per processar el que proposa la llei, per quantitat i per gravetat:
 • Eliminació del registre únic d'habitatge deixant en mans dels promotors privats l'adjudicació d'habitatge de protecció oficial. 
 • S'autoritza l'opció de ser titular de més d'un habitatge de protecció oficial en contra del que fins ara existia. 
 • S'elimina la possibilitat d'obligar un propietari a llogar un pis desocupat.
 • Reducció de les avaluacions ambientals, informes previs de la conselleria i exigències en petits municipis de cara a construir noves promocions urbanístiques.  
 • Derogació dels mínims d'habitatge social en les promocions d'habitatge.
 • Supressió de l'apartat que especifica que s'ha de procurar que l'habitatge de protecció oficial es distribueixi per tot el territori per tal d'evitar guetos. 
 • Eliminació de l'obligatorietat que els edificis plurifamiliars de més d'una planta tinguin ascensor.
 • Introducció de la possibilitat que els adjudicataris d'habitatge social puguin adquirir una altre habitatge lliure.
 • Semi-privatització del sistema públic sanitari els 8 hospitals i els 360 CAP de l'Institut Català de la Salut (ICS), propietat de la Generalitat, perdrien per primera vegada la condició d'institucions públiques i podrien ser utilitzades com a clíniques privades.
 • Sense assistència sanitària els sis primers mesos La sanitat pública catalana atendria exclusivament els empadronats a Catalunya amb una antiguitat mínima de sis mesos, deixant fora immigrants acabats d'arribar i turistes de llarga estada.
 • Privatització de l'aigua del Ter-Llobregat el projecte de llei obre la possibilitat de «firmar convenis amb empreses o entitats privades per a l'explotació coordinada de les instal·lacions d'Aigües del Ter Llobregat (ATL)
 • Exclusió del paratge de la Vall de la Santa Creu del parc natural del Cap de Creus.
 • Revisa la llei d'accés motoritzat als espais naturals, on es dóna potestat a la Conselleria d'Agricultura perquè autoritzi el pas de vehicles per determinats camins, encara que siguin estrets.
 • Concessió de rang d'autoritat pública a la vigilància privada. Els vigilants tindran una cobertura jurídica molt més gran, qualsevol agressió verbal o física que pateixin passarà a ser considerada com un atemptat a l'autoritat, un delicte castigat amb penes de dos a quatre anys de presó.
 • Veto a la prostitució a les carreteres. La seguretat viària passarà a ser utilitzada com a argument per prohibir la prostitució a les carreteres. 
 • Buidar de funcions el Conca. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) es converteix en un organisme sense funcions executives. Deixa d'administrar les subvencions a la creació i es limita a les seves funcions com a ens avaluador i supervisor. Es limitarà a concedir els Premis Nacionals, realitzar auditories als equipaments culturals i avaluar els contracte programa. 
 • Buidar de funciona la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Es reduirà a un consell assessor i perdrà capacitat per repartir beques i programar activitats de difusió.
 • L'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) surt reforçat. L'ens dirigit per Fèlix Riera (Unió) administrarà les subvencions i ajudes.
 • La llei de barris deixarà de ser d'obligada convocatòria anual deixant-la com a opció que té la generalitat de convocar ajuts per la remodelació de barris del país.
Esperem que en la Terra Mitja catalana ens unim humans, nans, elfs i hòbbits (que cadascú interpreti qui és qui) per destruir la llei única. Perquè el gran Artur Mas sense més aliats no podrà i el les tenebres neoliberalistes que pretenen desmantellar l'estat del benestar seran derrotades.


(Ja em disculpareu però si no li posem una mica d'ironia, el panorama és desolador.)
Informacions extretes de diferents notícies del Periódico i el País.

12 comentaris:

Pere Nieto ha dit...

Molt i molt bo aquest article

Anònim ha dit...

has oblidat incloure que la llei tornarà a permetre la caça irracional d'ocells de cant (caderneres, pinsans, verdums i passerells) que no en tenen cap culpa, de les nostres crisis.
Jo ficaria a en Mas, Homs i Pujol en una gàbia d'aquestes de cant. Quines males persones! Autèntics Nazguls

Sergi ha dit...

go*b*ernar-les a totes? >_<'

Alba Slak ha dit...

molt ben explicat! felicitats

joan ha dit...

Gràcies per tots els comentaris i per avisar-me d'aquesta falta ortogràfica,en breu serà corregida!

Anònim ha dit...

Aquest sí que és un correu que cal enviar a tota la nostra agenda. La manca d'informació sobre aquesta llei antisocial pot aminorar-ne la resposta.

Anònim ha dit...

"Eliminació de l'obligatorietat que els edificis plurifamiliars de més d'una planta tinguin ascensor."

Això es contradiu amb la Llei d'obligat compliment Espanyol: Código técnico de la edificación.... vols dir que saben què collons fan¿

Anònim ha dit...

CTE- Apartat d'accessibilitat.

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.
2 Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de las zonas de ocupación nula, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.
2 Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

Pere Mallofré i Masferrer ha dit...

Molt bon article! El comparteixo!

Jordi ha dit...

Twitejat: http://twitter.com/jgasulla/status/79206290613735424

ignasiriu ha dit...

Felicitats per la l'article i gràcies per l'humor
la inteligència amb ironia, és molt mès clara i agradable

Anònim ha dit...

jo-der.. això és flipant, espero que s'"armi" un bon "follon" amb tot això, jo m'hi apunto! Llàstima que no sàpiga de què va el senyor dels anells..